Pour ne pas oublier. Mémoire du totalitarisme en Europe

RÉCITS BIOGRAPHIQUES À L`USAGE DES LYCÉENS D`EUROPE édité par Gillian Purves Une collection illustrée de 30 remarquables histoires de vie des personnes victimes du totalitarisme provenant de 16 pays d`Europe, contenant des photographies et des reproductions de documents. Contributions de…

Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe

A READER FOR OLDER SECONDARY SCHOOL STUDENTS ANYWHERE IN EUROPE edited by Gillian Purves Order your free copies now. Only postage costs apply. An illustrated collection of 30 remarkable life stories of people affected by totalitarianism from 16 European countries,…

Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě

ČÍTANKA PRO STARŠÍ STŘEDOŠKOLÁKY KDEKOLIV V EVROPĚ editorka Gillian Purves Ilustrovaná sbírka 30 pozoruhodných životních příběhů lidí postižených totalitou ze 16 evropských zemí, obsahující fotografie a faksimile dokumentů. Příspěvky 23 veřejnoprávních a nevládních institucí, organizací, muzeí a památníků zabývajících se…