O konferenci Dědictví totality dnes

Cílem této dvoudenní mezinárodní konference je posoudit problematické oblasti v dnešních posttotalitních společnostech, které brání etablování vyspělých demokracií, a hledat možná řešení.

Konference bude fórem pro setkání širokého spektra účastníků: politiků, právních specialistů, členů akademické obce, zástupců národních institucí a nevládních organizací zabývajících se dědictvím totalitní minulosti, protikorupčních iniciativ a zainteresované veřejnosti. Bude se zabývat situací v posttotalitních zemích Evropy a zaměří se především na oblasti, kde je dědictví totality i 25 let po pádu komunismu stále zřetelné: kvalita demokracie, právní stát, spravedlnost za zločiny minulosti, korupce, kvalita médií, role ústavů národní paměti. Jednotlivé konferenční bloky se pokusí zanalyzovat situaci v různých posttotalitních zemích a hledat řešení pro přetrvávající společné problémy. Bude diskutováno o roli Evropské unie při překonávání rozdělení z minulosti a ponaučení z minulosti budou konfrontována se současným vývojem. Jako přednášející jsou pozváni klíčoví mezinárodní myslitelé a praktici. Očekávaná účast je 150 osob po oba dny konference.

V průběhu konference bude poprvé udělena Cena Platformy evropské paměti a svědomí, která je určena osobě/osobám, jež se dnes kdekoliv ve světě zasazují proti totalitě, za ideály demokracie, základních lidských práv a svobod a právní stát.