Books

Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě

ČÍTANKA PRO STARŠÍ STŘEDOŠKOLÁKY KDEKOLIV V EVROPĚ editorka Gillian Purves Ilustrovaná sbírka 30 pozoruhodných životních příběhů lidí postižených totalitou ze 16 evropských zemí, obsahující fotografie a faksimile dokumentů. Příspěvky 23 veřejnoprávních a nevládních institucí, organizací, muzeí a památníků zabývajících se…