“JUSTICE 2.0″ on 21 April 2016 at the National Council of the Republic of Slovenia

The Platform of European Memory and Conscience is cordially inviting to a discussion seminar “JUSTICE 2.0″ which will take place on Thursday 21 April 2016 from 11.00-14.40 at the National Council of the Republic of Slovenia, Ljubljana. The event is being held under the auspices of Mgr. Bojan Kekec, Member of the National Council of the Parliament of the Republic of Slovenia and in cooperation with the Study Centre for National Reconciliation.

At the seminar, we will present the results of the project “International Justice for the Communist Crimes” during which we identified surviving persons responsible for crimes against humanity committed under Communism in Europe. They include the surviving members of the Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and others.

Speakers will be Assoc. Prof. Dr. Tamara Griesser Pečar, head of the Research Programme at the Study Centre for National Reconciliation, Assoc. Prof. Dr. Jernej Letnar Černič, Professor of Human Rights, Graduate School of Governmental and European Studies from Kranj, manager of the project Dr. Neela Winkelmann and members of the International Legal Advisor Team of the Platform of European Memory and Conscience Dr. Clotilde Pégorier, formerly of the Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law at the University of Zurich, Switzerland and currently at the School of Law, University of Essex, UK, and Prof. Dr. Dr. h.c. mult Albin Eser, MCJ, Director emeritus of the Max Planck Institute for foreign and international criminal law and former judge at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia from Freiburg, Germany. Moderator will be Dr. Jože Dežman, historian, head of the Governmental Commission on the Concealed Graves.

The seminar will conclude by a screening of the documentary film “JUSTICE 2.0″.

We look forward to meeting you at the event.

——————————————————–

Platforma evropskega spomina in vesti vas vljudno vabi na seminar  z naslovom JUSTICE 2.0, ki se bo odvijal v četrtek 21. aprila 2016, od 11.00 do 14.40 v Državnem svetu Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Dogodek poteka pod pokroviteljstvom mag. Bojana Kekca, poslanca Državnega sveta Republike Slovenije in v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo.
V okviru seminarja bomo predstavili rezultate projekta »Mednarodna pravičnost za zločine komunizma«, med katerim smo identificirali še živeče osebe, odgovorne za zločine proti človečnosti, zagrešene v času komunizma v Evropi. Med njimi so preživeli člani predsedstva Centralnega komiteja Komunistične partije Češkoslovaške in drugi.
Govorniki bodo doc. dr. Tamara Griesser Pečar, vodja raziskovalnega programa Študijskega centra za narodno spravo, izr. prof. Jernej Letnar Černič, strokovnjak za pravo človekovih pravic,  vodja projekta dr. Neela Winkelmann in člani mednarodne ekipe pravnih svetovalcev Platforme evropskega spomina in vesti dr. Clotilde Pégorier, Univerza v Zürichu, Švica, trenutno Pravna fakulteta, Univerza v Essexu, Velika Britanija, in prof. dr. dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, zaslužni direktor Max Planck inštituta za tuje in mednarodno kazensko pravo in nekdanji sodnik Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije iz Freiburga, Zvezna republika Nemčija. Moderator dogodka bo dr. Jože Dežman, zgodovinar, predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Seminar se bo zaključil s predvajanjem dokumentarnega filma JUSTICE 2.0.

Veselimo se srečanja z vami.

——————————————————–

JUSTICE 2.0

International Justice for the Non-prescriptible Crimes of Communism

d i s c u s s i o n   s e m i n a r

under the auspices of Mgr. Bojan Kekec, Member of the National Council of the Parliament of the Republic of Slovenia

21 April 2016, 11.00-14.40

 

Venue: National Council of the Republic of Slovenia, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Moderator: Dr. Jože Dežman, historian, President of the Governmental Commission for Concealed Graves, Member of the SCNR Council

Programme:

 • 11.00 – 11.05  Welcome – Mgr. Bojan Kekec, Member of the National Council of the Parliament of the Republic of Slovenia
 • 11.05 – 11.15     Introduction – Assoc. Prof. Dr. Tamara Griesser Pečar, historian, Director of the SCNR Research Programme
 • 11.15 – 11.30    Transitional Justice from the Perspective of Slovenia – Assoc. Prof. Dr. Jernej Letnar Černič, Professor of Human Rights, Graduate School of Governmental and European Studies, Kranj
 • 11.30 – 11.50    Presentation of the project – Dr. Neela Winkelmann, Managing Director, Platform of European Memory and Conscience
 • 11.50 – 12.20   Modes of perpetration – Dr. Clotilde Pégorier, formerly Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law, University of Zürich, Switzerland, currently School of Law, University of Essex, UK
 • 12.20 – 12.50  Supranational responsibility for the prosecution and prevention of international crimes – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, Director emeritus, Max Planck Institute for foreign and international criminal law, former judge of the ICTY, Freiburg Germany
 • 12.50 – 13.20   Discussion with the participation of Illimar Lepik von Wirén, Chairman of the working group for a new supranational institution of justice, Ministry of Justice, Estonia
 • 13.20 – 13.50   Refreshments
 • 13.50 – 14.40   Screening of the documentary film JUSTICE 2.0

Simultaneous interpretation provided

 

——————————————————–

JUSTICE 2.0

Mednarodna pravičnost za nezastarljiva komunistična hudodelstva

s e m i n a r

pod pokroviteljstvom mag. Bojana Kekca, poslanca Državnega sveta Republike Slovenije

21. aprila 2016, 11.00 – 14.40

Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Moderator: dr. Jože Dežman, zgodovinar, predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Program:

 • 11.00 – 11.05   Pozdravni nagovor – mag. Bojan Kekec, poslanec Državnega sveta Republike Slovenije
 •  11.05 – 11.15   Uvodni govor – doc. dr. Tamara Griesser Pečar, zgodovinarka, vodja raziskovalnega programa Študijskega centra za narodno spravo
 • 11.15. – 11.30   Slovenska tranzicijska izkušnja doc. dr. Jerneja Letnar Černiča, izredni professor za pravo človekovih pravic, Fakulteta za državne in evropske študije,  Slovenija
 • 11.30 – 11.50   Predstavitev projekta – dr. Neela Winkelmann, direktorica Platforme evropskega spomina in vesti
 • 11.45 – 12.20   Način storitve kaznivih dejanj  – dr. Clotilde Pégorier, Univerza v Zürichu, Švica, trenutno Pravna fakulteta, Univerza v Essexu, Velika Britanija
 • 12.20 – 12.50   Nadnacionalna odgovornost za pregon in preprečevanje mednarodnih zločinov – prof. dr. dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, zaslužni direktor Max Planck inštituta za tuje in mednarodno kazensko pravo, nekdanji sodnik Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, Freiburg, Zvezna republika Nemčija
 • 12.50 – 13.20  Razprava in  video nagovor Illimar Lepik von Wirén, predsednika delovne skupine za novo supranacionalno sodno institucijo ,Ministrstvo za pravosodje, Estonija .
 • 13.20 – 13.50  Odmor za prigrizek
 • 13.50– 14.40   Predvajanje dokumentarnega filma JUSTICE 2.0

Simultano prevajanje je zagotovljeno

——————————————————–

Photo Gallery

_DSC3839 _DSC3753 _DSC3767 _DSC3778 _DSC3776 _DSC3780 _DSC3792 _DSC3786 _DSC3801 _DSC3802 _DSC3816 _DSC3765