“JUSTICE 2.0” on 20 April 2016 at the Faculty of Law, Komenský University, Bratislava, Slovakia

cu_baThe Platform of European Memory and Conscience is cordially inviting to a discussion seminar “JUSTICE 2.0″ which will take place on Wednesday 20 April 2016 from 14.00-17.30 at the Faculty of Law of the Komenský University in Bratislava, Slovakia.

The event is being held under the auspices of Ass. Prof. Dr. Eduard Burda, Dean of the Faculty and in partnership with the European Law Student Association ELSA.

At the seminar, we will present the results of the project “International Justice for the Communist Crimes during which we identified surviving persons responsible for crimes against humanity committed under Communism in Europe. They include the surviving members of the Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and others.

Speakers will be the project manager Dr. Neela Winkelmann and members of the International Legal Advisor Team of the Platform of European Memory and Conscience Dr. Clotilde Pégorier, formerly of the Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law at the University of Zurich, Switzerland, currently at the School of Law, University of Essex, UK, and Prof. Dr. Dr. h.c. Albin Eser, Director emeritus of the Max Planck Institute for foreign and international criminal law and former judge at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia from Freiburg, Germany.

The seminar will conclude by a screening of the documentary film “JUSTICE 2.0” .

We look forward to meeting you at the event.

Invitation JUSTICE Faculty of Law Bratislava 20.4.2016

Pozvanka JUSTICE Pravnicka fakulta Bratislava 20.4.2016

 

JUSTICE 2.0

International Justice for the Non-prescriptible Crimes of Communism

d i s c u s s i o n   s e m i n a r

under the auspices of the Dean of the Faculty of Law, Komenský University Bratislava

Doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D.

20 April 2016, 14.00-17.30

Venue: Faculty of Law, Komenský University, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, Prof. Karol Plank Courtroom

Moderator: Ľuba Lesná, journalist and author

Programme:

 • 14.00 – 14.10   Introduction – Assoc. Prof. Eduard Burda, Ph.D., Dean, Faculty of Law
 • 14.10 – 14.30    Presentation of the project – Dr. Neela Winkelmann., Managing Director, Platform of European Memory and Conscience
 • 14.30 – 15.00   Modes of perpetration – Dr. Clotilde Pégorier, Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law, University of Zürich, Switzerland
 • 15.00 – 15.30  Supranational responsibility for the prosecution and prevention of international crimes – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, Director emeritus, Max Planck Institute for foreign and international criminal law, former judge of the ICTY, Freiburg Germany
 • 15.30 – 16.00   Discussion. With the participation of Illimar Lepik von Wirén, coordinator of the working group for a new supranational institution of justice, Ministry of Justice, Estonia
 • 16.00 – 16.30   Refreshments
 • 16.30 – 17.20   Screening of the documentary film JUSTICE 2.0

Simultaneous interpretation provided

 

JUSTICE 2.0

Mezinárodní spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu

d i s k u s n í    s e m i n á ř

pod záštitou děkana Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Doc. JUDr. Eduarda Burdy, Ph.D.

20. dubna 2016, 14.00-17.30

Místo: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, soudní síň prof. Karola Planka

Moderátorka: Ľuba Lesná, novinářka a spisovatelka

Program:

 • 14.00 – 14.10   Zahájení – Doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D., děkan Právnické fakulty
 • 14.10 – 14.30   Prezentace projektu – Dr. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka, Platforma evropské paměti a svědomí
 • 14.30 – 15.00   Druhy pachatelství – Dr. Clotilde Pégorier, dříve Katedra trestního práva a trestního řádu včetně mezinárodního trestního práva Univerzity v Curychu, Švýcarsko a dnes Právnická fakulta Univerzity v Essexu, Spojené Království
 • 15.00 – 15.30   Nadnárodní zodpovědnost za trestní stíhání a prevenci mezinárodních zločinů – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, emeritní ředitel Ústav Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní trestní právo a bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Freiburg, Německo
 • 15.30 – 16.00   Diskuse. Zúčastní se Illimar Lepik von Wirén, koordinátor pracovní skupiny pro novou nadnárodní instituci spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti, Estonsko
 • 16.00 – 16.30   Občerstvení
 • 16.30 – 17.20    Promítání dokumentárního filmu JUSTICE 2.0

Simultánní tlumočení zajištěno

 

 Photo Gallery

_DSC3680 _DSC3716 _DSC3722  _DSC3741 _DSC3723 _DSC3693 _DSC3690 _DSC3700