“JUSTICE 2.0” on 13 October 2015 at the Faculty of Law, Prague

English version below

Platforma evropské paměti a svědomí srdečně zve na diskusní seminář JUSTICE 2.0 pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka, který se bude konat v úterý 13. října 2015 od 14-16 hod na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 v místnosti č. 120.

Na semínáři představíme výsledky projektu “Mezinárodní spravedlnost pro zločiny komunismu“, v jehož rámci jsme identifikovali dosud žijící osoby zodpovědné za zločiny proti lidskosti spáchané v době komunismu v Evropě. Počítáme mezi ně členy předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a další.

Vystoupí děkan Právnické fakulty Prof. Jan Kuklík, místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, manažerka projektu Neela Winkelmannová a členové Mezinárodního právního poradního týmu Platformy evropské paměti a svědomí Roberta Arnold z katedry trestního práva a trestního řádu včetně mezinárodního trestního práva Univerzity v Curychu, Švýcarsko a Prof. Albin Eser, emeritní ředitel Ústavu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní trestní právo a bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii z Freiburgu, Německo.
Moderátorkou semináře bude Daniela Drtinová.

Po skončení semináře zveme na promítání dokumentárního filmu JUSTICE 2.0 od 16.30-17.30 hod.

Těšíme se na Vaši účast.

Akci pořádáme ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd. Mediálním partnerem je Právní prostor.cz.

logo_320     logo pravni prostor_horizontal

INVITATION POZVANKA JUSTICE 2.0 13.10.2015

Program JUSTICE 2.0 13.10.2015

 

The Platform of European Memory and Conscience is cordially inviting to a discussion seminar “JUSTICE 2.0” under the auspices of Czech Deputy Prime Minister for science, research and innovation Pavel Bělobrádek which will take place on Tuesday 13 October 2015 from 2-4 p.m. at the Faculty of Law, Charles University, nám. Curieových 7, Prague 1, room No. 120.

At the seminar, we will present the results of the project “International Justice for the Communist Crimes” during which we identified surviving persons responsible for crimes against humanity committed under Communism in Europe. They include the surviving members of the Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and others.

Speakers will be the Dean of the Faculty of Law Prof. Jan Kuklík, Deputy Prime Minister of the Czech Republic Pavel Bělobrádek, project manager Neela Winkelmann and members of the International Legal Advisor Team of the Platform of European Memory and Conscience Roberta Arnold from the Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law at the University of Zurich, Switzerland, and Prof. Albin Eser, Director emeritus of the Max Planck Institute for foreign and international criminal law and former judge at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia from Freiburg, Germany.
The discussion will be moderated by renowned TV anchorwoman Daniela Drtinová.

The seminar will be followed by a screening of the documentary film JUSTICE 2.0 from 4.30-5.30 p.m.

We look forward to meeting you at the event.

Photo gallery