Mezinárodní konference “Země střední Evropy v době sovětského útlaku a jejich pokusy o demokratizaci”, Senát PČR Praha, 22. září 2016

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
J. E. Tibor Pető, velvyslanec Maďarska v ČR
Platforma evropské paměti a svědomí

srdečně zvou na

Konferenci k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956

22. září 2016

Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 4, 118 00 Praha 1, Vstup přes recepci C2


SYNOPSE

Hlavním cílem této konference je na jedné straně připomenout 60. výročí maďarské revoluce a boje proti sovětskému útlaku a okupaci v roce 1956, na druhé straně pak poskytnout širší srovnávací pohled na analogická povstání v regionu v 50. letech a jejich možný vliv na demokratizační pokus známý jako Pražské jaro. Co měly společného Berlín roku 1953, Poznaň roku 1956 a budapešťské povstání? Proč měly revoluce v různých zemích různé výsledky? Jak tyto pokusy ovlivnily následující desetiletí v životě jednotlivých komunistických zemí? Co měly společného a proč se revoluce neuskutečnila také v České republice? Jak společná historie zemí regionu ovlivňuje jejich současnou roli či pozici v Evropské unii?

 

PROGRAM

9.00-9.10
Přivítání

Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
Jan Hamáček – předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Tibor Pető – velvyslanec Maďarska v ČR

 

9.10-9.20
Zahajovací projev

Kardinál  Dominik Duka

 

9.20-9.50
Úvodní příspěvky

Dr. Zsolt Németh – předseda Zahraničního výboru Parlamentu Maďarska
Karel Schwarzenberg – předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prof. Václav Hampl – předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR

 

9.50-11.30
Panel I. Historické paralely a rozdíly mezi pokusy středoevropských zemí překonat sovětský útlak
Moderátorka: Dr. Neela Winkelmannová (CZ), výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí

Dr. Naděžda Kavalírová (CZ)
 bývalá politická vězeňkyně, prezidentka Konfederace politických vězňů ČR – Vzpomínka svědkyně a oběti 50. let v Československu 
Prof. Rainer Eckert (DE) historik – 17. červenec 1953. Co vedlo k povstání ve východním Německu, jeho průběh a důsledky.
Dr. Paweł Ukielski (PL) historik, Muzeum varšavského povstání – Poznań v červnu 1956 – omezené povstání? 
Prof. Sándor M. Kiss (HU) historik, zástupce generálního ředitele, Výzkumný ústav a archív historie změny režimu v Maďarsku – Cesty k roku 1956
Dr. Jaroslav Šebek (CZ) Historický ústav Akademie věd ČR –  Československý rok 1956. Podobnosti a rozdíly ve srovnání středoevropských událostí. 

 

11.30-12.00
přestávka

 

12.00-13.30
Panel II. Neměnnost komunistického systému
Moderátorka: Dr. Neela Winkelmannová (CZ), výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí

Dr. László Bukovszky (SK) historik, vládní zmocněnec pro menšiny – Mezinárodní asistence StB během revoluce a po jejím potlačení
Prof. Károly Szerencsés (HU) historik, Fakulta humanitních studií, Eötvös Loránd Universita Budapešť – Komunistický systém v Maďarsku ve světle revoluce
Dr. Petr Blažek (CZ) historik, Centrum pro dokumentaci totalitních režimů – Pražské jaro 1968 – možnosti a limity
Rev. László Tőkés (RO) vůdce rumunské revoluce z roku 1989, poslanec Evropského parlamentu – Kontrarevoluce v Rumunsku

 

13.30-15.00
oběd

Sponzorováno 1956 Hungarian Revolution and Freedom Fight 60th Anniversary Memorial Board

 

image002