Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě

ČÍTANKA PRO STARŠÍ STŘEDOŠKOLÁKY KDEKOLIV V EVROPĚ

editorka Gillian Purves

Ilustrovaná sbírka 30 pozoruhodných životních příběhů lidí postižených totalitou ze 16 evropských zemí, obsahující fotografie a faksimile dokumentů. Příspěvky 23 veřejnoprávních a nevládních institucí, organizací, muzeí a památníků zabývajících se totalitní minulostí Evropy, sdružených v Platformě evropské paměti a svědomí. Předmluvu napsal francouzský historik Stéphane Courtois, autor Černé knihy komunismu. Čítanku doprovází soubor krátkých dokumentárních filmů o obětech totalit, které jsou ke stažení na linku uvedeném v knize.

Účelem čítanky  je vzdělat dnešní mladou generaci o tragické totalitní minulosti Evropy a o důležitosti zasazovat se za základní lidská práva, svobody a demokratické hodnoty ve společnosti. Cílem je podpořit lepší porozumění a integraci mezi občany Evropy a pomoci zabránit návratu jakékoliv formy nedemokratické vlády do budoucna.

Anglická, německá a francouzská verze čítanky vyšly v r. 2013 ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů s Platformou evropské paměti a svědomí, s podporou Evropské komise z programu Evropa pro občany, Mezinárodního visegrádského fondu, Evropské sítě paměť a solidarita, Ústavu pro vyšetřování komunistických zločinů a paměti rumunského exilu a Evropského institutu odkazu šoa.

Českou verzi čítanky, která vyšla v září 2013 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vydala Platforma evropské paměti a svědomí a Konrad-Adenauer-Stiftung, s podporou Evropského institutu odkazu šoa a ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd.

288 str., pevná vazba. ISBN: 978-80-260-4937-1.

Cena: 449,- Kč / výtisk plus balné a poštovné.

Čítanku objednávejte na adrese: office@memoryandconscience.eu

 CZobal3D

 

UKÁZKA Z ČÍTANKY: EDWARD ANDERS – JAK JSEM UNIKL HOLOKAUSTU

 

PŘEDSTAVENÍ ČÍTANKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR

Platforma evropské paměti a svědomí, nadace Konrad-Adenauer-Stiftung a Spolek českých právníků Všehrd uspořádaly v měsících říjen – prosinec 2013 sérii představení čítanky na středních školách v krajích ČR. Konrad-Adenauer-Stiftung každé navštívené škole věnovala sadu čítanek pro studenty.
Z čítanky předčítali studentům herci a herečky Ondřej Vetchý (Činoherní klub Praha), Ondřej Malý (Klicperovo divadlo Hradec Králové), Norbert Lichý (Divadlo Petra Bezruče Ostrava), Zdeňka Žádníková Volencová (Dejvické divadlo Praha), Tereza Groszmannová (ND Brno) a Vladimír Javorský (ND Praha) a studentský vůdce z roku 1989 Martin Mejstřík. Akce se účastnili pamětníci, kteří vyprávěli studentům své zkušenosti s totalitní perzekucí. Účast pamětníků zajišťovaly Konfederace politických vězňů ČR, Svaz PTP-VTNP, Pražský akademický klub 48, o.s. Paměť a další.

Tisková zpráva 5.12.2013: Čítanka proti totalitě ve Zlíně

 

OHLASY V MÉDIÍCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Adenauer Stiftung